PROČ ÁMOSÍK?

Firma Ámosík s.r.o. byla založena v roce 2011 z pocitu potřeby doplnit chybějící článek v systému školního
a předškolního vzdělávání dětí. Rovněž nabízíme kurzy dospělým, kteří si potřebují doplnit vzdělání. Naší prioritou je pomoci všem. Nadaným studentům, žákům s SPU, nebo dospělým, pro které je nutností maturitní vzdělání nebo zvládnutí jazykových zkoušek. Kvalita naší práce spočívá v individuálním přístupu k žákům a studentům, zárukou je rovněž dlouholetá pedagogická zkušenost jak po stránce metodické, tak i výukové, ověřena úspěšnými studenty (přední místa na matematických a jazykových olympiádách, přijetí na různá gymnázia). Používáme pouze kvalitní učební materiály a názorné pomůcky. Učební pomůcky jsou již zahrnuty v ceně našich služeb. Výuku lze přizpůsobit individuálním potřebám každého žáka a studenta, s ohledem na jeho talent, nadání a možnosti.

Chcete své dítě rozvíjet v angličtině nebo matematice a logice?
Chcete podpořit svého potomka ve vzdělání, ale nemáte na to čas?
Přejete si, aby se Vaše dítě začlenilo do kolektivu stejně nadaných a inteligentních dětí?
Máte doma žáka pátého ročníku a uvažujete o přechodu na osmileté gymnázium?
Potřebuje se Vaše dítko pravidelně připravovat do školy nebo doučit určitý předmět?

CO NABÍZÍME?

Doplňujeme chybějící článek v systému školního
a předškolního vzdělávání dětí a dospělých.
 • PŘÍPRAVA NA PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY

  Připravujeme studenty na příjímací zkoušky na víceletá gymnázia i na střední školy.

  KURZY KET, PET A FCE

  Stali jsme se oficiálním přípravným centrem pro Cambridgeské jazykové zkoušky.

  INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

  Někdy je potřeba intenzivnější kurz pro rozvoj studenta.
 • SKUPINOVÁ VÝUKA

  U některých studentů je žádoucí podporovat zdravou soutěživost a peer teaching.

  ONLINE VÝUKA

  Tu poskytujeme pro studenty, kteří se nemohou na lekce dostavit z důvodu nemoci nebo jiných ZÁVAŽNÝCH situací. V případě velké vzdálenosti či imobility studenta nabízíme tuto alternativu po dobu trvání celého kurzu.

  VÝUKA VE FIRMÁCH

  Rádi pomůžeme Vašim zaměstnancům s výukou jazyků v našich učebnách nebo přímo u Vás ve firmě.
 • VÝUKA NA MÍRU

  Potřebujete Vy nebo Vaše dítě doučovat různé předměty najednou? Není problém se domluvit a výuku nakombinovat.

  SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

  Věnujeme se i dětem s různými specifickými poruchami učení.

  GYMNÁZIUM FR. SCHILLERA V PIRNĚ

  Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou dětí na přijímací zkoušky na toto speciální dvojjazyčné gymnázium.

PROVOZ

V současné době působíme v krajském městě Ústí nad Labem. Výuka probíhá denně od 13:00 do 19:00 nebo po dohodě dle potřeb klienta, i v dopoledních hodinách.

JAZYKOVÁ VÝUKA

Pracujeme s dětmi individuálně či v malých skupinkách, aby měly možnost dostatečně komunikovat a získaly větší důvěru při používání cizích jazyků.
starenvelopegraduation-hatlicensebookuserusersmap-markerlaptop-phonepower-switchbriefcasethumbs-uptext-size linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram